scream

21.5.17

Parálise

...cando todo deixa de fluír,
cando miro e non atopo claridade.

Un baleiro interior cheo de escuridade,
ou simplemente un intercambiador de camiños.

Sen un chisqueiro que prenda as razóns,
que deixe ver de onde nace a confusión.
Sen esa fuga dunha perspectiva distorsiona...
xa nada se percibe do mesmo xeito.

Os tempos mudan
e mudan as verbas.
E mentras..
O tempo sobrevoa fugaz e invisible.

Pero é na claridade da confusión,
onde se fai visible a senda.

Esa verea na que a penumbra silandeira
de cando en vez recibe os agarimos
dunha ousada raiola de sol.

E é que o estío non ha ficar sempre,
pero sempre volverá.

_ d'escribindo